2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2006.gada 13. septembrī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums “Izglītības likumā””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________                   _______________________

 

 

2. ______________________                   _______________________

 

 

3. ______________________                   _______________________

 

 

4. ______________________                   _______________________

 

 

5. ______________________                   _______________________

 

 

6. ______________________                   _______________________

 

 

7. ______________________                   _______________________

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums “Izglītības likumā”

 

Izdarīt Izglītības likumā šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Citā valodā izglītību var iegūt:

 

1) privātās mācību iestādēs;

2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka šajās izglītības programmās mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā. Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, valsts pārbaudes darbi notiek latviešu valodā;

3) citos likumos paredzētās izglītības iestādēs.”