Projekts otrajam lasījumam

 

Rīgā

2006.gada 12.oktobrī  9/9

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” (reģ.nr.1807) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabuā uz     lpp.

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja

J.Stalidzāne

 


 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"   (Reģ. 1807)

 

Spēkā esošā likuma  redakcija

Pirmā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.

 

Priekšlikumi

( 1  )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Reglamentētās profesijas veselības aprūpes jomā

 (2) Veselības aprūpes jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:..............

1. Papildināt 9.panta otro daļu ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

 

"18) audiologopēds;

19) radiologa asistents;

20) uztura speciālists."

 

 

 

 

1. Papildināt 9.panta otro daļu ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

 

"18) audiologopēds;

19) radiologa asistents;

20) uztura speciālists."

 

28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības, zinātnes un sporta jomā

(1) Izglītības, zinātnes un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai - likumā noteiktajos gadījumos - profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) augstskolu akadēmiskā personāla profesijas;

3) zinātnisko iestāžu akadēmiskā personāla profesijas;

4) sporta speciālists.

(2) Prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās pedagogu, augstskolu un zinātnisko iestāžu akadēmiskā personāla, kā arī sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības, zinātnes un sporta jomu reglamentējoši likumi.

2. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

 

"28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības un sporta jomā

(1) Izglītības un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai – likumā noteiktajos gadījumos – profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) sporta speciālists.

(2) Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības reglamentētajās pedagogu un sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības un sporta jomu reglamentējoši likumi."

 

 

 

 

2. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

 

"28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības un sporta jomā

(1) Izglītības un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai – likumā noteiktajos gadījumos – profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) sporta speciālists.

(2) Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības reglamentētajās pedagogu un sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības un sporta jomu reglamentējoši likumi."

 

32.1 pants. Prasības reglamentētajām profesijām atbilstības novērtēšanas jomā

Atbilstības novērtēšanas jomā reglamentētās profesijas, kurās prasības nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) metālmateriālu metinātājs;

2) defektoskopists (persona, kas veic metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes).

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu  ar jaunu 3.pantu šādā redakcijā:  “Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā: 

„32.2 pants. Prasības reglamentētajām profesijām tūrisma jomā

Tūrisma jomā reglamentētā profesija, kuras prasības nosaka likums un Ministru kabinets,  ir tūrisma gida profesija.””

 

Līdzšinējo 3.pantu uzskatīt par 4.

Atbalstīts.

3. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā: 

32.2 pants. Prasības reglamentētajām profesijām tūrisma jomā

Tūrisma jomā reglamentētā profesija, kuras prasības nosaka likums un Ministru kabinets,  ir tūrisma gida profesija.””

 


 

56.pants. Koordinācijas un informācijas funkcijas profesionālās kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas jomā

(7) Jūrniecības jomā koordinatora un informācijas institūcijas funkcijas veic Latvijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši 1978.gada Starptautiskajai konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumiem.

 

3. Aizstāt 56.panta septītajā daļā vārdus "Latvijas Jūrnieku reģistrs" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs".

 

 

 

 

4. Aizstāt 56.panta septītajā daļā vārdus "Latvijas Jūrnieku reģistrs" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs".