Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (reģ. nr.1721)

 

Likuma pantu (to daļu) spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr.6368)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Priekšlikumi nav iesniegti

 

     Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Atgriešanās apliecību izsniegšana

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(4) Atgriešanās apliecības izsniedz Ārlietu ministrija.

 

 

(5) Atgriešanās apliecību saturu, paraugu un izsniegšanas kārtību nosaka ārlietu ministrs.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.";

 papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.";

 papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”