Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

2006.gada 3.maijā.

Nr. 9/15-2-105

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu “Par Irinas Jansones atzīšanu par Latvijas pilsoni”.

Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Pilsonības likuma izpildes komisijai.

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā:  1) likumprojekts uz 1 lpp.;

         2) likumprojekta anotācija uz 3 lpp.;

         3) pievienotie dokumenti uz 5 lpp.

 

          Cieņā,

komisijas priekšsēdētāja                                                            Anta Rugāte

 

 

 

 


 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Irinas Jansones atzīšanu par Latvijas pilsoni

 

 

 

Atzīt Irinu Jansoni par Latvijas pilsoni.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

“Par Irinas Jansones atzīšanu par Latvijas pilsoni”

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likumprojekts izstrādāts, lai atzītu Krievijas Federācijas pilsoni Irinu Jansoni par Latvijas pilsoni.

Irina Jansone dzimusi 1950.gada 21.oktobrī, Sevastopolē, jurista Nikolaja Kolpakova un mākslas vēsturnieces Nadjas Kolpakovas ģimenē. No 1958.gadā līdz 1968.gadam mācījās Jaltas 6.skolā. No 1968.gada līdz 1973.gadam studēja Ļeņingradas Hercena institūtā Runas terapijas fakultātē. No 1975.gada līdz 1992.gadam strādāja kā runas terapijas ārste Sanktpēterburgas 78.klīnikā.

Kopš 1990.gada savu dzīves gaitu saista ar latviešu izcelsmes diriģentu Marisu Jansonu. Laulība ar M.Jansonu noslēgta 1998.gadā. Irina Jansone aktīvi piedalās vīra muzikālajās aktivitātēs, pavadot viņu koncertturneju laikā Krievijā un citās valstīs. M.Jansons šobrīd ir Bavārijas Radio simfoniskā orķestra galvenais diriģents un Nīderlandes Karaliskā “Concertgebouw” orķestra galvenais diriģents.

Latvijas Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā opera un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija atbalsta pasaulslavenā diriģenta Marisa Jansona dzīvesbiedres Irinas Jansones atzīšanu par Latvijas pilsoni.

Savā iesniegumā Pilsonības likuma izpildes komisijai I.Jansone lūdz atzīt viņu par Latvijas pilsoni, saglabājot Krievijas Federācijas pilsonību, jo viņas pastāvīgā dzīvesvieta ir Sanktpēterburga.

Pilsonības likuma izpildes komisija vienbalsīgi atbalstīja I.Jansones atzīšanu par Latvijas pilsoni.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atzīt Irinu Jansoni par Latvijas pilsoni.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu

un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Latvijas Nacionālā opera

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Latvijas Radio 3 “Klasika

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

Atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu Irinai Jansonei

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

4.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija