Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 3. maijā

Nr.9/1- 4- 109

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par 1973.gada 2.novembra Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada 26.septembra Protokolu (konvencijas MARPOL 73/78 VI pielikums)” / reģ.nr. 1593; dok.nr. 5500/;

 

2) Likumprojekts „Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"/reģ.nr.1569; 5423 /;

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                           Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"

 

Izdarīt likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.) šādu grozījumu: 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Saskaņā ar Protokola 19.pantu koordinācijas centra funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Kompetentās institūcijas funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei pilda Vides ministrija, Zemkopības ministrija un tās padotībā esošais Pārtikas un veterinārais dienests."

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ______________.