Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                                               Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā

”Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām

un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

(reģ.nr.1510)

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok. nr. 5512)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

(40)

Komisijas atzinums

Komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt informatīvo atsauci uz publikāciju Ziņotājā ar skaitļiem: “1995, 18.nr.;”.

 

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

2.

Apvienības TB/LNNK frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Valsts valoda priekšvēlēšanu aģitācijā

Priekšvēlēšanu aģitācijā ir jānodrošina iespējami plaša valsts valodas lietošana. Ja kāda politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība priekšvēlēšanu aģitācijā izmanto citu valodu, tad tai ir jānodrošina, lai ne mazāk kā puse informācijas būtu valsts valodā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. (1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības bez maksas izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidlaiku šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, ja vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas viņi ir iesnieguši izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Priekšvēlēšanu aģitācija šā likuma izpratnē ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Kalniņa, A.Brigmanis, K.Šadurskis, M.Ceriņa, A.Kampars, S.Bendrāte, R.Jurķis, G.Bērziņs, V.Šiliņš

Izteikt likuma I nodaļas 2.panta otro daļu sekojošā redakcijā:

“(2) Priekšvēlēšanu aģitācija radio un televīzijā – jebkuras formas un veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana radio un televīzijā priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ar nodomu veicināt vai mazināt kādas politiskās partijas, partiju apvienības vai individuālā kandidāta popularitāti.”

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 2.panta otro daļu aiz vārdiem “šā likuma izpratnē ir” ar vārdiem “apmaksāta vai kā citādi atlīdzināta”.

Deputāti A.Kalniņa, A.Brigmanis, K.Šadurskis, M.Ceriņa, A.Kampars, S.Bendrāte, R.Jurķis, G.Bērziņs, V.Šiliņš

Papildināt likuma I nodaļas 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Priekšvēlēšanu reklāma radio un televīzijā – politiskās partijas, partiju apvienības vai vēlētāju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija radio un televīzijā.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pirmo pantu šādā redakcijā:
” 1. 2.pantā:

          izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšvēlēšanu aģitācija radio un televīzijā ir jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana radio un televīzijā, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.”;

          papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Priekšvēlēšanu reklāma radio un televīzijā ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija radio un televīzijā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

iekļaut

priekšlik.

nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

iekļaut

priekšlik.

nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

papildināt

likumprojektu

ar jaunu pantu,

mainīt turpmāko likumproj.

pantu

numerāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2.pantā:

          izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšvēlēšanu aģitācija radio un televīzijā ir jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana radio un televīzijā, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.”;

 

 

 

          papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Priekšvēlēšanu reklāma radio un televīzijā ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija radio un televīzijā.”

 

 

 

7.pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Sākot ar 60.dienu pirms vēlēšanu dienas, raidorganizācijām ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.

 

 

1. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai  politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Šā likuma 5.panta minētajā gadījumā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.

 

 (5) Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < /p>

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Stepaņenko

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai  kādam deputāta kandidātam  piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas,  politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus.

(4) Sākot ar 60.dienu pirms vēlēšanu dienas, raidorganizācijām ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 15 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā 7.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus “aģitācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “reklāma” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojektā piedāvāto 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sākot ar 60.dienu pirms vēlēšanu dienas, raidorganizācijām ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu reklāmai.”

 

Apvienības TB/LNNK frakcija

Likumprojekta 1.pantā izslēgt likuma 7.panta piekto daļu.

 

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt likumprojekta 1.panta piekto daļu (likuma 7.panta papildinājums ar piekto daļu) šādā redakcijā:
”(5) Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz vēlēšanu dienai. Vēlēšanu dienā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma aizliegta.”

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 7.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma raidorganizācijās ir aizliegta vēlēšanu dienā un vienu dienu pirms vēlēšanu dienas.”

 

 

Deputāts A.Kiršteins

Likumprojekta 2.pantā (likuma 7.panta piektā daļa) aizstāt skaitli “90” ar skaitli “5”.

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Kalniņa, A.Brigmanis, K.Šadurskis, M.Ceriņa, A.Kampars, S.Bendrāte, R.Jurķis, G.Bērziņs, V.Šiliņš

Izteikt likumprojekta 1.panta paredzēto 7.panta piekto daļu sekojošā redakcijā:

“Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 30.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā kandidāta priekšvēlēšanu reklāma ir aizliegta.”

 

Deputāts I.Emsis

Izteikt likuma 7.panta piekto daļu šādā redakcijā:

Aizstāt skaitli “90” ar skaitli “30” un izslēgt no teksta vārdus “aģitācija un”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

skat.

priekšlik.

Nr.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Red.

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu reklāmai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai  politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu reklāmas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kurš publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu reklāmai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu reklāmas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu reklāmai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu reklāmas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu reklāmai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu reklāmai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu reklāmas vai uzreiz pēc tās paziņo, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu reklāmu ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.

(4) Sākot ar 60.dienu pirms vēlēšanu dienas, raidorganizācijām ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu reklāmai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 30.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta priekšvēlēšanu reklāma ir aizliegta.”

 

8.pants. Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to. Samaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

2. Izteikt 8. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Politiskajām  organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, kuras vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to.”

16.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā 8.panta pirmajā teikumā vārdu “aģitācijai” ar vārdu “reklāmai”.

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 8. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Politiskajām  organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, kuras vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu reklāmai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to.”

11.pants. (1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai to deputātu kandidātu piekrišanas, kuri tajos piedalās.

(2) Raidorganizācijas neatbild par sagatavotajiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem.

 

3. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības piekrišanas.”

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā 11.panta pirmajā daļā vārdus “aģitācijas” ar vārdu “reklāmas”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“5. Aizstāt 11.panta otrajā daļā, 15.pantā, 18.panta pirmajā daļā, 22., 24.pantā, V nodaļas nosaukumā, 26. un 27.pantā vārdu “aģitācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “reklāma” (attiecīgā locījumā).”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

4. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu reklāmas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības piekrišanas.”

 

5. Aizstāt 11.panta otrajā daļā, 15.pantā, 18.panta pirmajā daļā, 22., 24.pantā, V nodaļas nosaukumā, 26. un 27.pantā vārdu “aģitācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “reklāma” (attiecīgā locījumā).

 

14.pants. Vēlēšanu dienā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.

 

4. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Vēlēšanu dienā līdz pulksten 8 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.”

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt likuma 14.pantu šādā redakcijā:

“Piecas dienas pirms vēlēšanām kā arī vēlēšanu dienā Latvijas Radio un Televīzijas raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.”

 

Deputāts V.Stepaņenko

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Vēlēšanu dienā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.lasījumā atbalstītajā likuma 14.pantā skaitli “8” ar skaitli “10”.

 

 

Deputāti A.Kalniņa, A.Brigmanis, K.Šadurskis, M.Ceriņa, A.Kampars, S.Bendrāte, R.Jurķis, G.Bērziņs, V.Šiliņš

Aizstāt likuma 14.pantā vārdus “pulksten 8 vakarā” ar vārdiem “pulksten 10 vakarā”.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 4.pantu izteikt kā likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

”6. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. (1) Vienu dienu pirms Saeimas vēlēšanu dienas, kā arī Saeimas vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti, to skaitā arī tādu aptauju rezultātus, kuras izdarītas pie vēlēšanu iecirkņiem par vēlētāju izvēli attiecīgajās vēlēšanās.

(2) Trīs dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti, to skaitā arī tādu aptauju rezultātus, kuras izdarītas pie vēlēšanu iecirkņiem par vēlētāju izvēli attiecīgajās vēlēšanās.”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

iekļaut

priekšlik.

Nr.23

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

iekļaut

priekšlik.

Nr.23

 

 

Atbalstīt,

iekļauts priekšlik.nr.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. (1) Vienu dienu pirms Saeimas vēlēšanu dienas, kā arī Saeimas vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti, to skaitā arī tādu aptauju rezultātus, kuras izdarītas pie vēlēšanu iecirkņiem par vēlētāju izvēli attiecīgajās vēlēšanās.

(2) Trīs dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti, to skaitā arī tādu aptauju rezultātus, kuras izdarītas pie vēlēšanu iecirkņiem par vēlētāju izvēli attiecīgajās vēlēšanās.”

 

 

 

 

 

IInodaļa

Aģitācijas ierobežojumi valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(uzņēmējsabiedrībās)

 

 

24.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa

Aģitācijas ierobežojumi valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās)”.

 

Atbalstīt

 

 

7. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa

Aģitācijas ierobežojumi valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās)”.

 

18.pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, aizliegts publiski pieejamās vietās izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(2) Šis ierobežojums neattiecas uz Centrālās vēlēšanu komisijas informatīva rakstura materiāliem par Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī uz gadījumiem, kas minēti šā likuma 19.pantā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“8. Papildināt 18.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Priekšvēlēšanu aģitācija valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai,  ir jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.        

(4) Priekšvēlēšanu reklāma valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai,  ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 18.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Priekšvēlēšanu aģitācija valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai,  ir jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.        

(4) Priekšvēlēšanu reklāma valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai,  ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(kapitālsabiedrībās), kuros vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai.”

19.pants. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 19.pantu pēc vārda “piešķir” ar vārdiem “ar vienādiem noteikumiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Papildināt 19.pantu pēc vārda “piešķir” ar vārdiem “ar vienādiem noteikumiem”.

 

 

20.pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(2) Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, kas pirmie izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

 

 

 

 

6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

“20.pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.

(2) Politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, kuras vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, kas pirmā izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

“20.pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.

(2) Politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, kuras vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, kas pirmā izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.”

 

III nodaļa

Aģitācijas materiālu izvietošana publiskās vietās 22.pants. (1) Valstij un pašvaldībām ir aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai arī kādam deputāta kandidātam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās.

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likuma 22.pantā:

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “politisko organizāciju apvienībai vai arī kādam deputāta kandidātam” ar vārdiem “vai politisko organizāciju apvienībai”.

 

Atbalstīt,

papildināt likumproj.

ar jaunu pantu

 

 

11. Aizstāt 22.panta pirmajā daļā vārdus “politisko organizāciju apvienībai vai arī kādam deputāta kandidātam” ar vārdiem “vai politisko organizāciju apvienībai”.

 

23.pants. Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai partijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām partijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas.

 

7. 23. pantā:

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(1) Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 “(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

Deputāts V.Stepaņenko

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai partijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām partijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas.”

Deputāti A.Kalniņa, A.Brigmanis, K.Šadurskis, M.Ceriņa, A.Kampars, S.Bendrāte, R.Jurķis, G.Bērziņs, V.Šiliņš

Izteikt likuma III nodaļas 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. (1) Priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās  - jebkuras formas un veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana publiskās vietās priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ar nodomu veicināt vai mazināt kādas politiskās partijas, partiju apvienības vai individuālā kandidāta popularitāti.

(2) Priekšvēlēšanu reklāma publiskās vietās – politiskās partijas, partiju apvienības vai vēlētāju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās.

(3) Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai partijai vai politisko organizāciju apvienībai tiesības izvietot priekšvēlēšanu reklāmas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām partijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja viņi to vēlas.

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai līdz 30.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā kandidāta priekšvēlēšanu reklāma ir aizliegta.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektā piedāvāto 23.pantu ar jaunu pirmo un jaunu otro daļu šādā redakcijā:
 “(1) Priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās ir  jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana publiskās vietās, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.

(2) Priekšvēlēšanu reklāma publiskās vietās ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās.”     

         uzskatīt 2.lasījumā pieņemto panta pirmo un otro daļu attiecīgi kā panta trešo un ceturto daļu.

 

 

Deputāts I.Solovjovs

Papildināt 23.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai diennakti pirms vēlēšanu sākuma laika. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

 

 

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības ir aizliegts izmantot politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienības vai individuāliem deputātu kandidātiem vēlēšanu dienā un vienu dienu pirms vēlēšanu dienas.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.lasījumā atbalstīto likuma 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu dienā, kā arī vienu dienu pirms vēlēšanu dienas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana šā panta pirmajā daļā minētajās vietās ir aizliegta.”.

 

Deputāts I.Emsis

Likuma 23.panta otrajā daļā:

Aizstāt skaitli “90” ar skaitli “30” un izslēgt no teksta vārdus “aģitācija un”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Uzskatīt 2.lasījumā pieņemto 23.panta otro daļu kā panta ceturto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(4) Vienu dienu pirms vēlēšanu dienas un vēlēšanu dienā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta priekšvēlēšanu reklāma publiskās vietās ir aizliegta.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

iekļaut

priekšlik.

Nr. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

iekļaut priekšlik.

Nr. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

iekļaut priekšlik.

Nr. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

iekļaut priekšlik.

Nr. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

 “23.pants. (1) Priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās ir  jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana publiskās vietās, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.

(2) Priekšvēlēšanu reklāma publiskās vietās ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās.    

(3) Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Vienu dienu pirms vēlēšanu dienas un vēlēšanu dienā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta priekšvēlēšanu reklāma publiskās vietās ir aizliegta.”

 

IV nodaļa

Aģitācija preses izdevumos

25.pants. Katras preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros jānorāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus.

 

8. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Katras preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros jānorāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.”

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Kalniņa, A.Brigmanis, K.Šadurskis, M.Ceriņa, A.Kampars, S.Bendrāte, R.Jurķis, G.Bērziņs, V.Šiliņš

Likumprojekta 8.pantā: izteikt 25.pantu šādā redakcijā:
”25.pants. (1) Priekšvēlēšanu aģitācija presē – jebkuras formas un veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana presē priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ar nodomu veicināt vai mazināt kādas politiskās partijas, partiju apvienības vai individuālā kandidāta popularitāti.

(2) Priekšvēlēšanu reklāma presē – politiskās partijas, partiju apvienības vai vēlētāju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija presē.

(3) Publicējot priekšvēlēšanu reklāmu presē, jānorāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu reklāmu ir apmaksājusi tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citas juridiskas personas pakalpojumus.

(4) Priekšvēlēšanu reklāma preses izdevumos ir pieļaujama līdz 30.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuāla kandidāta priekšvēlēšanu reklāma ir aizliegta.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektā piedāvāto 25.pantu ar jaunu pirmo un jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Priekšvēlēšanu aģitācija presē ir  jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana presē, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.

(2) Priekšvēlēšanu reklāma presē ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija presē.”;

           uzskatīt 2. lasījumā pieņemto 25.panta tekstu (likumprojekta 8.pants) kā panta trešo daļu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Uzskatīt 2.lasījumā pieņemto 25.panta tekstu kā panta trešo daļu un aizstāt tajā abas reizes vārdu “aģitācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “reklāma” (attiecīgā locījumā).

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 25.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma presē ir aizliegta vēlēšanu dienā un vienu dienu pirms vēlēšanu dienas.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 25.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(4) Vienu dienu pirms vēlēšanu dienas un vēlēšanu dienā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta priekšvēlēšanu reklāma presē ir aizliegta.”

 

Atbalstīt daļēji,

iekļaut

priekšlik.

Nr. 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

iekļaut

priekšlik.

Nr. 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

 “25.pants. (1) Priekšvēlēšanu aģitācija presē ir  jebkuras formas un jebkura veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana presē, veicinot vai mazinot kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta popularitāti.

(2) Priekšvēlēšanu reklāma presē ir politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija presē.

 

 

 

(3) Katras preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu reklāmas ietvaros jānorāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu reklāmu ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Vienu dienu pirms vēlēšanu dienas un vēlēšanu dienā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķa deputāta kandidāta priekšvēlēšanu reklāma presē ir aizliegta.”

 

V nodaļa

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaite

26.pants.  (1) Raidorganizācijas veic priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika uzskaiti.

(2) Divu nedēļu laikā pēc vēlēšanu dienas raidorganizācijas iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas pārskatu, kurā norāda katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgās priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanu, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 26. panta otrajā daļā vārdus “deputāta kandidātu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Izslēgt 26. panta otrajā daļā vārdus “deputāta kandidātu”.

 

27.pants. Preses izdevumi veic attiecīgajā preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaiti, norādot katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

10. Izslēgt 27. pantā vārdus “deputāta kandidātu”.

 

 

 

 

15. Izslēgt 27. pantā vārdus “deputāta kandidātu”.

 

 

 

40.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar norādi uz spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā izsludināšanas”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Likums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā izsludināšanas.