Rīgā

Rīgā

2005.gada 19.maijā.

Nr.9/15-3-1/12

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu “Par Pētera Ugrjumova atzīšanu par Latvijas pilsoni”.

Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Pilsonības likuma izpildes komisijai.

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā:  1) likumprojekts uz 1 lpp.

         2) likumprojekta anotācija uz 3 lpp.

         3) pievienotie dokumenti uz 14 lpp.

 

          Cieņā,

Pilsonības likuma izpildes

komisijas priekšsēdētāja                                                            Anta Rugāte

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Pētera Ugrjumova atzīšanu par Latvijas pilsoni

 

 

 

Atzīt Pēteri Ugrjumovu par Latvijas pilsoni.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

“Par Pētera Ugrjumova atzīšanu par Latvijas pilsoni”

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Krievijas pilsoni Pēteri Ugrjumovu par Latvijas pilsoni.

Pēteris Ugrjumovs ir dzimis 1961.gada 12.janvārī, Rīgā. Šeit dzīvo arī viņa vecāki un māsa. 1978.gadā viņš pabeidza Rīgas 28.vidusskolu. Kopš 1975.gada aktīvi nodarbojas ar velosportu. Vairākkārt pārstāvējis Latvijas PSR starptautiskās un PSRS sacensībās. Trīskārtējs PSRS čempions riteņbraukšanā. 1984.gadā atzīts par Latvijas labāko sportistu. Kopš 1989.gada dzīvo Itālijā. 1997.gadā, beidzoties bijušās PSRS ārzemju pases derīguma termiņam, bija spiests pieņemt Krievijas Federācijas pilsonību.

No 1989.gada startēja profesionālajā riteņbraukšanā. Vairākkārt pārstāvējis Latviju prestižās starptautiskās sacensībās kā profesionāls riteņbraucējs. 1993.gadā izcīnīja 2 vietu kopvērtējumā daudzdienu velobraucienā “Tour de France”. 

P.Ugrjumovs savu nākotni saista arī ar Latviju un to pauda Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē. Līdztekus darbam Itālijā jau tagad palīdz jaunajiem Latvijas riteņbraucējiem gan materiāli, gan ar savu pieredzi un starptautiskajiem kontaktiem. Latvijas Riteņbraukšanas federācija pilnvarojusi P.Ugrjumovu pārstāvēt Latviju sarunās ar Starptautisko Riteņbraucēju savienību (UCI – Union Cycliste Internationale) par tehniskā atbalsta centra izveidi Latvijā jauno riteņbraucēju apmācībai. Latvijas Riteņbraukšanas federācija atbalsta un lūdz atzīt Pēteri Ugrjumovu par Latvijas pilsoni.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija 2005.gada 22.marta komisijas sēdē vienbalsīgi atbalstīja Latvijas pilsonības atzīšanu riteņbraucējam Pēterim Ugrjumovam.

Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē P.Ugrjumovs apliecināja savu gatavību vērsties Krievijas Federācijas vēstniecībā un uzsākt atteikšanās procedūru no Krievijas pilsonības. Ņemot vērā P.Ugrjumova ieguldījumu Latvijas tēla atpazīstamības veidošanā pasaulē, izcilos sportiskos sasniegumus, kā arī esošo un turpmāko ieguldījumu riteņbraukšanas sporta attīstībā Latvijā, Pilsonības likuma izpildes komisija atbalsta P.Ugrjumova atzīšanu par Latvijas pilsoni.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atzīt Pēteri Ugrjumovu par Latvijas Republikas pilsoni.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu

un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Latvijas Riteņbraukšanas federācija

Rīgas Profesionālā Riteņbraukšanas skola

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu Pēterim Ugrjumovam

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

4.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija