Rīgā, 2005

 

Rīgā, 2005. gada 19.maijā

 

9/4 – 4 - 34                 

 

 

                                                                        Saeimas Prezidijam

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Radio un televīzijas likumā” (Reģ. Nr. 1191) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

           

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājas biedrs           

                                               

Augusts Brigmanis       

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTS

 

Grozījums Radio un televīzijas likumā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 22.nr., Latvijas Vēstnesis, 2002, 85.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,2003, 12.nr., Latvijas Vēstnesis, 2004, 209.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 18. panta ceturtajā un piektajā daļā skaitli “22.00” ar skaitli “24.00”.