Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

(reģ.nr. 1177)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.;  Latvijas Vēstnesis, 2005, 40.nr.) grozījumu un papildināt  13.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

 

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.;  Latvijas Vēstnesis, 2005, 40.nr.) šādu grozījumu:

13.pants. Nacionālo bruņoto spēku vadība

(1) Nacionālo bruņoto spēku vadību īsteno Nacionālo bruņoto spēku komandieris, kas ir pakļauts aizsardzības ministram. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ir valsts augstākā militārā amatpersona. Nacionālo bruņoto spēku komandierim ir vietnieks.

(2) Lai nodrošinātu ar dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) saistīto uzdevumu izpildi, Valsts prezidents, ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku vadības sistēmu un komplektēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto Saeimas kompetenci, var deleģēt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) militārajai vadībai atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku vienību vadīšanu.

(3) Nacionālajos bruņotajos spēkos ievēro vienvadības principu.

 

“(2) Likuma „Par aviāciju” 491.panta noteiktajos gadījumos, Ministru prezidentam ir visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības ministra pilnvaras.”

 

Uzskatīt līdzšinējo  panta otro daļu par trešo daļu un trešo daļu par ceturto daļu.

 

 

 

Papildināt  13.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likuma „Par aviāciju” 491.panta noteiktajos gadījumos, Ministru prezidentam ir visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības ministra pilnvaras.”;

 

uzskatīt līdzšinējo  panta otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā  pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā  pēc tā izsludināšanas.