Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Juridiskā komisija                                                                                                                                           Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Likumprojekts “Grozījums Latvijas kriminālprocesa kodeksā”

(reģ. nr. 1171)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(3)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas kriminālprocesa kodeksā grozījumu un papildināt kodeksu ar 50.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

Izdarīt Latvijas kriminālprocesa kodeksā šādu grozījumu:

 

"50.pants. Neizpaužamo ziņu iegūšana no kredītiestādēm

(1) Ja pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai nepieciešams iegūt neizpaužamas ziņas no kredītiestādēm, izziņas iestādes vadītājs vai prokurors iesniedz rajona tiesā akceptēšanai rakstveida pieprasījumu, norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu.

(2) Lēmumu par izziņas iestādes vadītāja vai prokurora pieprasījumā norādīto ziņu sniegšanas akceptēšanu pieņem rajona tiesas tiesnesis, uzklausot iesniedzēju un iepazīstoties ar materiāliem. Lēmumu par neizpaužamo ziņu sniegšanas akceptēšanu tiesnesis pieņem, ievērojot personas tiesību un sabiedrības interešu samērīgumu.

(3) Rajona tiesneša lēmumu par neizpaužamo ziņu pieprasīšanas akceptēšanu var pārsūdzēt pieprasījuma iesniedzējs vai kredītiestāde, un to izskata šā kodeksa 222.pantā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta tekstā vārdu “vadītājs” attiecīgā locījumā ar vārdu “priekšnieks” attiecīgā locījumā.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt kodeksa 50.2 panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “rajona” ar vārdiem “rajona (pilsētas)”, bet trešajā daļā izslēgt vārdu “rajona”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt kodeksa 50.2 panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt pieprasījuma iesniedzējs, un to izskata šā kodeksa 222.pantā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Papildināt kodeksu ar 50.pantu šādā redakcijā:

"50.pants. Neizpaužamo ziņu iegūšana no kredītiestādēm

(1) Ja pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai nepieciešams iegūt neizpaužamas ziņas no kredītiestādēm, izziņas iestādes priekšnieks vai prokurors iesniedz rajona (pilsētas) tiesā akceptēšanai rakstveida pieprasījumu, norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu.

(2) Lēmumu par izziņas iestādes priekšnieka vai prokurora pieprasījuma akceptēšanu pieņem rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis, uzklausot iesniedzēju un iepazīstoties ar materiāliem. Lēmumu par izziņas iestādes priekšnieka vai prokurora pieprasījuma akceptēšanu tiesnesis pieņem, ievērojot personas tiesību un sabiedrības interešu samērīgumu.

(3)  Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt pieprasījuma iesniedzējs, un to izskata šā kodeksa 222.pantā noteiktajā kārtībā."