Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā (reģ.nr. 1077, 2.lasījums)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie   Ministru kabineta  noteikumi Nr. 19)

Likuma  pantu   redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.

p.k

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 199.nr.) grozījumu un

 

 

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 199.nr.) grozījumu un

9.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

.....................

(2) Ja izdienas pensijas pieprasījums un tās piešķiršanai nepieciešamie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc militārpersonas atvaļināšanas no aktīvā militārā vai ierindas dienesta, izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad militārpersona atvaļināta no dienesta.

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt likuma 9.panta otrajā daļā vārdus “vai ierindas”

Atbalstīt.

Izslēgt likuma 9.panta otrajā daļā vārdus “vai ierindas”.


 

Pārejas noteikumi....................

8. Latvijas armijas virsniekiem, sanitārvirsniekiem, kara ierēdņiem, virsdienesta instruktoriem un vecākajiem ārrindu amatos, kuri dienējuši Latvijas armijā no 1918.gada 18.novembra līdz 1940.gada 21.jūlijam, ja viņu dienestu ir pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā 1940.gada 21.jūlijā, tiek noteikta speciāla piemaksa valsts pensijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no 1998.gada 1.jūnija.

 papildināt pārejas noteikumu 8.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem izmaksā ikmēneša pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

2.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt likumprojekta tekstu šādā redakcijā: “papildināt pārejas noteikumu 8.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem izmaksā ikmēneša pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

Atbalstīt.

Izslēgts.

 

 

3.

Deputāts V.Buzājevs

 

Papildināt likuma pārejas noteikumu 8.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kā arī Otrā pasaules  kara  atnihitleriskās koalīcijas cīnītājiem  no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem  valsts budžeta līdzekļiem izmaksā ikmēneša pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā”.

 

Neatbalstīt

 


 

 

 

4.

Deputāts J.Urbanovičs

 

Papildināt likuma pārejas noteikumu 8.punktu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā: “Latvijā dzīvojošajiem antihitleriskās  koalīcijas  karavīriem – Otrā pasaules  kara dalībniekiem – un atnihitleriskās pretošanās kustības dalībniekiem, kuri nesaņem militārpersonu pensijas  no citām valstīm un pabalstus sakarā ar piedalīšanos karadarbībā Otrā pasaules kara laikā, no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem  valsts budžeta līdzekļiem izmaksā ikmēneša pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā”.

Neatbalstīt

 


 

 

 

5.

Juridiskais birojs

 

            Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

            Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.19 “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā”  (Latvijas Vēstnesis, 2005, nr.5).”

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

            Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.19 “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā”  (Latvijas Vēstnesis, 2005, nr.5).