Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 79. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektus:

1)“Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā” ,

2)“Grozījums Sabiedriskā labuma organizāciju likumā”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz minētos likumprojektus iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā un nodot tos tikai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz virzīt minētos likumprojektus izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Vienlaikus Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

Pielikumā: likumprojekti “Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma

spēkā stāšanās kārtības likumā”, “Grozījums sabiedriskā

labuma organizāciju likumā” un likumprojektu anotācijas-

kopā 4 lapas

Cieņā

komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma

spēkā stāšanās kārtības likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 9. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 8. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Līdz pārejas perioda beigām (9. panta pirmā daļa) biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrību var ierakstīt sabiedrisko organizāciju - atklāto sabiedrisko fondu-, kuras nosaukumā ir vārds “fonds”, ja šīs sabiedriskās organizācijas – atklātā sabiedriskā fonda - nosaukums vismaz sešus mēnešus pirms Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās ietverts reģistrētā preču zīmē. Vārda “fonds” lietošana šādas biedrības nosaukumā nav uzskatāma par maldinošām ziņām Biedrību un nodibinājumu likuma 6. panta piektās daļas izpratnē.”

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā” ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums nepieciešams, lai nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus ar pārējām sabiedriskajām organizācijām tām sabiedriskajām organizācijām – sabiedriskajiem atklātajiem fondiem, kuras vēlas pārreģistrēties par biedrībām Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē, kuru nosaukumā ir vārds “fonds” un kuru nosaukums vismaz sešus mēnešus pirms Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai reģistrēts kā preču zīme. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta otrās daļas redakciju šādām sabiedriskajām organizācijām patlaban ir liegta iespēja pārreģistrēties par biedrībām, saglabājot savu nosaukumu.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Sagatavojot likumprojektu, konsultācijas notikušas ar Saeimas Juridisko biroju, Uzņēmumu reģistru, Nevalstisko organizāciju centru un Sabiedriskās politikas centru Providus.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.