2005

 

2005. gada 17. maijā

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 17. maija sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums Izglītības inovācijas fonda  likumā” (reģ.nr. 917; dok.nr. 2938) pirmajam lasījumam  un nolēma noraidīt minēto likumprojektu.

         

 

Ar cieņu

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Izglītības inovācijas fonda likumā

 

Izdarīt Izglītības inovācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 8.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Izglītības inovācijas fonda statuss

(1) Izglītības inovācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir atvasināta publiska persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Ministru kabineta apstiprinātu Fonda nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Fonds atrodas izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā."