Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Alternatīvā dienesta likumā

(reģ.nr.877)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Alternatīvā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Alternatīvā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Alternatīvā dienesta ilgums

Alternatīvā dienesta ilgums ir 24 mēneši. Personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību, alternatīvā dienesta ilgums ir 18 mēneši.

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Alternatīvā dienesta ilgums

Alternatīvā dienesta ilgums ir 12 mēneši."

     

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Alternatīvā dienesta ilgums

Alternatīvā dienesta ilgums ir 12 mēneši."

9.pants. Atvaļinājumi

(1) Alternatīvā dienesta veicējam piešķir ikgadējo atvaļinājumu — 15 kalendāra dienas alternatīvā dienesta gadā, neskaitot svētku dienas. Alternatīvā dienesta veicējam, kuram alternatīvā dienesta ilgums ir 18 mēneši, otrajā alternatīvā dienesta gadā piešķir ikgadējo atvaļinājumu — 10 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas.

(2) Ikgadējo atvaļinājumu par pirmo alternatīvā dienesta gadu piešķir, ja alternatīvā dienesta veicējs pildījis alternatīvo dienestu ne mazāk kā sešus mēnešus. Ikgadējo atvaļinājumu par otro alternatīvā dienesta gadu var piešķirt jebkurā laikā šajā gadā.

(3) Ikgadējo atvaļinājumu pārceļ vai pagarina:

1) alternatīvā dienesta veicēja pārejošas darbnespējas gadījumā;

2) ja alternatīvā dienesta veicēju iesaista dabas katastrofu vai avāriju seku likvidēšanā.

(4) Izņēmuma gadījumā, ja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana alternatīvā dienesta veicējam kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt darba gaitu alternatīvā dienesta pildīšanas vietā, ar Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītāja piekrišanu ikgadējo atvaļinājumu var pārcelt uz citu laiku alternatīvā dienesta laikā. Pārcelto ikgadējo atvaļinājumu var savienot ar ikgadējo atvaļinājumu nākamajā alternatīvā dienesta gadā.

(5) Ikgadējo atvaļinājumu alternatīvā dienesta veicējam piešķir Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītājs, pamatojoties uz viņam adresētu alternatīvā dienesta veicēja iesniegumu, kas saskaņots ar alternatīvā dienesta pildīšanas vietas administrācijas vadītāju.

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Atvaļinājumi

(1) Alternatīvā dienesta veicējam piešķir atvaļinājumu – 10 kalendāra dienas, neieskaitot svētku dienas.

(2) Atvaļinājumu piešķir, ja alternatīvā dienesta veicējs pildījis alternatīvo dienestu ne mazāk kā sešus mēnešus.

(3) Atvaļinājumu pārceļ vai pagarina:

1) alternatīvā dienesta veicēja pārejošas darbnespējas gadījumā;

2) ja alternatīvā dienesta veicēju iesaista dabas katastrofu vai avāriju seku likvidēšanā.

(4) Atvaļinājumu alternatīvā dienesta veicējam piešķir Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītājs, pamatojoties uz viņam adresētu alternatīvā dienesta veicēja iesniegumu, kas saskaņots ar alternatīvā dienesta pildīšanas vietas administrācijas vadītāju."

     

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Atvaļinājumi

(1) Alternatīvā dienesta veicējam piešķir atvaļinājumu – 10 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas.

(2) Atvaļinājumu piešķir, ja alternatīvā dienesta veicējs pildījis alternatīvo dienestu ne mazāk kā sešus mēnešus.

(3) Atvaļinājumu pārceļ vai pagarina:

1) alternatīvā dienesta veicēja pārejošas darbnespējas gadījumā;

2) ja alternatīvā dienesta veicēju iesaista dabas katastrofu vai avāriju seku likvidēšanā.

(4) Atvaļinājumu alternatīvā dienesta veicējam piešķir Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītājs, pamatojoties uz viņam adresētu alternatīvā dienesta veicēja iesniegumu, kas saskaņots ar alternatīvā dienesta pildīšanas vietas administrācijas vadītāju."

Pārejas noteikums

 

Likuma 6.panta trešā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

3. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 3.pantu un 9.panta pirmo daļu nepiemēro personām, par kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai ir pieņemts līdz 2004.gada 1.oktobrim.

2. Personām, par kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai pieņemts līdz 2004.gada 1.oktobrim, alternatīvā dienesta ilgums ir 24 mēneši, ja šīs personas ir ieguvušas augstāko izglītību, – 18 mēneši.

3. Uz personām, par kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai pieņemts līdz 2004.gada 1.oktobrim, ir attiecināmi šādi atvaļinājumu piešķiršanas nosacījumi:

1) alternatīvā dienesta veicējam piešķir ikgadējo atvaļinājumu – 15 kalendāra dienas alternatīvā dienesta gadā, neskaitot svētku dienas. Alternatīvā dienesta veicējam, kuram alternatīvā dienesta ilgums ir 18 mēneši, otrajā alternatīvā dienesta gadā piešķir ikgadējo atvaļinājumu – 10 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas;

2) ikgadējo atvaļinājumu par otro alternatīvā dienesta gadu var piešķirt jebkurā laikā šajā gadā;

3) izņēmuma gadījumā, ja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana alternatīvā dienesta veicējam kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt darba gaitu alternatīvā dienesta pildīšanas vietā, ar Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītāja piekrišanu ikgadējo atvaļinājumu var pārcelt uz citu laiku alternatīvā dienesta laikā. Pārcelto ikgadējo atvaļinājumu var savienot ar ikgadējo atvaļinājumu nākamajā alternatīvā dienesta gadā."

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā: “Pārejas noteikumi” ar vārdiem “Aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”; uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1.punktu un papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:”,

attiecīgi precizējot punktu numerāciju likumprojekta 3.pantā.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likumprojekta 3.pantā skaitļus un vārdus “2004.gada 1.oktobrim” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 30.septembrim”.

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“ Tās funkcijas, kuras šajā likumā noteiktas Valsts militārā dienesta pārvaldes struktūrvienībai, pilda arī Militārā dienesta iesaukšanas centra Rīgas militārā dienesta nodaļa.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

3. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 3.pantu un 9.panta pirmo daļu nepiemēro personām, attiecībā uz kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai pieņemts līdz 2004.gada 30.septembrim.

3. Personām, attiecībā uz kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai pieņemts līdz 2004.gada 30.septembrim, alternatīvā dienesta ilgums ir 24 mēneši; ja šīs personas ieguvušas augstāko izglītību, – 18 mēneši.

4. Ja lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai pieņemts līdz 2004.gada 30.septembrim, uz personu attiecināmi šādi atvaļinājumu piešķiršanas noteikumi:

1) alternatīvā dienesta veicējam piešķir ikgadējo atvaļinājumu – 15 kalendāra dienas alternatīvā dienesta gadā, neskaitot svētku dienas. Alternatīvā dienesta veicējam, kuram alternatīvā dienesta ilgums ir 18 mēneši, otrajā alternatīvā dienesta gadā piešķir ikgadējo atvaļinājumu – 10 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas;

2) ikgadējo atvaļinājumu par otro alternatīvā dienesta gadu var piešķirt jebkurā laikā šajā gadā;

3) izņēmuma gadījumā, ja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana alternatīvā dienesta veicējam kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt darba gaitu alternatīvā dienesta pildīšanas vietā, ar Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītāja piekrišanu ikgadējo atvaļinājumu var pārcelt uz citu alternatīvā dienesta laiku. Pārcelto ikgadējo atvaļinājumu var savienot ar ikgadējo atvaļinājumu nākamajā alternatīvā dienesta gadā.

5. Funkcijas, kuras šajā likumā noteiktas Valsts militārā dienesta pārvaldes struktūrvienībai, pilda arī Militārā dienesta iesaukšanas centra Rīgas militārā dienesta nodaļa."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.oktobrī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.oktobrī.