Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 11. februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par cukuru"" (Reģ. nr.626)       (Dok. nr.1949, 1949A)          un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par cukuru"

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 19.nr.; 2000, 4.nr.; 2002, 7.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Cukurbiešu audzētāju nevalstiskās organizācijas – cukurbiešu audzētāju reģistra uzturētājas – biedru un cukurbiešu pārstrādātāju savstarpējo attiecību tiesiski ekonomiskais pamats ir cukura nozares līgums, kuru slēdz katru gadu līdz 15.martam. Līgumā paredz cukurbiešu audzētāju nevalstiskās organizācijas biedru un cukurbiešu pārstrādātāju savstarpējās tiesības, pienākumus un darbības principus. Cukurbiešu audzētāja un cukurbiešu pārstrādātāja attiecību tiesiski ekonomiskais pamats ir cukurbiešu piegādes līgums, kuru slēdz katru gadu pēc tam, kad noslēgts cukura nozares līgums, bet ne vēlāk kā līdz 1.maijam, ievērojot cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) noteiktos maksimālos cukura ražošanas apjomus (kvotas), kā arī cukurbiešu piegāžu pamatapjomus cukurbiešu audzētājiem."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 3.panta pirmā daļa zaudē spēku 2004.gada 1.maijā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.