Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 19. februārī

Nr. 9/1- 332

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “ Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā ” (reģ.nr.602; dok.nr.1880).

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Rihards Pīks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

 

 

 

 

1.pants. 2003. gada 7. novembrī Druskininkos parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā ( turpmāk- Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Par Nolīgumā ietverto normu īstenošanu atbildīga ir Satiksmes ministrija.

 

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 11. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un krievu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ____________________.