2003

2003. gada 30. aprīlī

Nr.9/6 -

SAEIMAS PREZIDIJAM

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 30.aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Sodu reģistra likumā” (reģ.nr.212) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Sodu reģistra likumā” (reģ.nr.212) salīdzinošā tabula uz 3 lpp.

 

Ar cieņu

 

komisijas priekšsēdētājs

Arnolds Laksa

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Sodu reģistra likumā

(reģ.nr.212)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

Priekšlikumu nav

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.) šādus grozījumus:

10.pants

Par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

6) Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, kurā ir noteikts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

7) pārkāpuma izdarīšanas datums un vieta;

8) iestāde (amatpersona), kura sastādījusi administratīvo protokolu;

9) administratīvā pārkāpuma lietas numurs;

10) ziņas par administratīvā soda piemērošanu [iestāde (amatpersona), kura piemērojusi sodu, soda piemērošanas datums, soda veids un mērs];

11) atlīdzināmā mantiskā zaudējuma apmērs;

12) datums, kad sods tika izciests (izpildīts).

 

1. Papildināt 10.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati)."

     

 

1. Papildināt 10.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati)."

13.pants

(1) Ziņas Iekšlietu ministrijai iekļaušanai Reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā sniedz šādas iestādes:

1) izziņas iestādes;

2) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) prokuratūras iestādes;

4) tiesas;

5) iestādes, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;

6) iekšlietu sistēmas iestādes;

7) Valsts prezidenta Kancelejas Apžēlošanas dienests;

8) valsts un pašvaldību iestādes;

9) Uzņēmumu reģistrs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes ir atbildīgas par ziņu savlaicīgu sniegšanu Reģistram un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

 

2. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) iestādes (amatpersonas), kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu."

     

 

2. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) iestādes (amatpersonas), kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu."