2003

 

2003.gada 5.novembrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija š.g. 28.oktobra sēdē skatīja Valsts aizsardzības koncepciju.

Komisija nolēma iesniegt Valsts aizsardzības koncepciju apstiprināšanai Saeimā un lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā lēmuma projektu par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu.

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

 

J.Dobelis

komisijas sekretārs

 

 

Lēmuma projekts

 

 

Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu

Saeima nolemj:

- apstiprināt Valsts aizsardzības koncepciju.