2002

PaziŅojums

 

 

 

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.marta sēdē, ņemot vērā to, ka

—  pēdējo triju dienu laikā Baltkrievijā notikuši aktīvi pilsoniskās sabiedrības pārstāvju — vēlēšanu procesa neatkarīgo novērotāju — aresti;

—  pārkāpjot vārda brīvības principus, tiek liegta neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu un sabiedrisko organizāciju darbība;

—  citādi domājošie tiek pakļauti aizvien pieaugošām represijām,

nolēmusi:

1) nosodīt Baltkrievijas varas struktūru represijas pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un viņu līderiem, kuru darbs ir saistīts ar demokrātisko procesu sekmēšanu Baltkrievijā;

2) atbalstīt demokrātisku un brīvu Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu procesa norisi, kurā katram kandidātam tiek garantētas vienlīdzīgas iespējas kandidēt un tikt ievēlētam.

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājas vietā

Saeimas priekšsēdētājas biedre                                                    V.Muižniece

 

 

 

Rīgā 2006.gada 2.martā