2002

Paziņojums

 

 

par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu deklarācijas par Baltijas Asamblejas turpmāko darbību apstiprināšanu

 

 

 

 

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.maija sēdē nolēmusi apstiprināt Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu deklarāciju par Baltijas Asamblejas turpmāko darbību.

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                I.Ūdre

 

 

 

Rīgā 2004.gada 20.maijā

 


 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS

UN LIETUVAS REPUBLIKAS PARLAMENTU

DEKLARĀCIJA

PAR BALTIJAS ASAMBLEJAS TURPMĀKO DARBĪBU

 

 

Baltijas Asambleja tika izveidota kā starpparlamentāra konsultatīva institūcija savstarpēji interesējošu jautājumu un projektu izskatīšanai, pamatojoties uz 1990.gada 1.decembrī Viļņā Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Augstāko Padomju delegāciju kopīgajā sēdē pieņemto rezolūciju “Par starpparlamentu darba komisijas izveidošanu” un uz 1991.gada 8.novembrī Tallinā triju Baltijas valstu Augstāko Padomju delegāciju sanāksmē pieņemto rezolūciju par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Starpparlamentu Asamblejas (Baltijas Asamblejas) nodibināšanu. Baltijas Asambleja 1992.gada 24. — 26.janvārī sanāca uz savu pirmo plenārsēdi Rīgā.

Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamenti apliecina, ka Baltijas Asambleja:

—  visu savas darbības laiku, pildot triju valstu parlamentu deleģētos uzdevumus, ir strādājusi efektīvi, konstruktīvi un aktīvi;

— ir nodibinājusi un paplašinājusi ciešas un lietišķas attiecības ar Ziemeļu Padomi un Beniluksa  Starpparlamentu Konsultatīvo Padomi; šīs sadarbības rezultātā gūtā pieredze ir ļoti vērtīga un var veicināt Eiropas Savienības reģionālo jautājumu risināšanu;

—  ir efektīvi veicinājusi triju Baltijas valstu neatkarības nostiprināšanos, mūsu valstu sekmīgu integrāciju Eiropas Savienībā un NATO, Baltijas valstu solidaritātes apliecināšanu pasaules valstīm;

—  ir kļuvusi par svarīgu starpparlamentu forumu, kurā risināti Baltijas valstu un Krievijas jautājumi, Baltijas jūras valstu reģionālās problēmas un Eiropas Savienības, Baltijas valstu un Krievijas sadarbības uzdevumi ES Ziemeļu dimensijas projektos.

Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamenti savās sēdēs, kas notiek sakarā ar mūsu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā, paziņo:

—  pēc Baltijas valstu iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO Baltijas Asamblejas darbība kļūst vēl nozīmīgāka ne tikai valstu viedokļu saskaņošanā, bet arī kopīgu lēmumu pieņemšanā.