Paziņojums

Paziņojums

Par izmaiņām Centrālās zemes komisijas sastāvā

 

 

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 6.februāra sēdē nolēmusi:

1) atsaukt no Centrālās zemes komisijas sastāva Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvi Sigurdu Strujevicu;

2) apstiprināt Centrālās zemes komisijas sastāvā Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvi Tālivaldi Jusi.

 

 

 

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

 

 

Rīgā 2003.gada 6.februārī