Paziņojums

Paziņojums

 

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 11.novembra sēdē nolēmusi pieņemt šādus Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumus:

1. Veidojot Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9., 11.—13. un 15.—17.punktā minētās komisijas, tiek ievēroti Kārtības ruļļa un šā lēmuma noteikumi. Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas, kā arī Nacionālās drošības komisijas izveidošanas kārtību nosaka īpašs Saeimas lēmums.

2. Katrs Saeimas deputāts var būt tikai vienā komisijā, kas minēta Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā, kā arī vienā komisijā, kas minēta šā panta pirmās daļas 10.—17.punktā.

3. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, divus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz viens attiecīgās frakcijas deputāts ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, trīs deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz divi attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām.

4. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, divus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13. un 15.—17.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz viens attiecīgās frakcijas deputāts ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, trīs deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13. un 15.—17.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz divi attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, četrus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13. un 15.—17.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz trīs attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām.

5. Deputātu var ievēlēt komisijā tikai tad, ja viņš Saeimas Prezidijam rakstveidā apliecinājis, ka vēlas kļūt par attiecīgās komisijas locekli.

6. Ja, veidojot komisiju, ir ievēroti šā paziņojuma 2.—5.punkta noteikumi, balsošana notiek par visiem izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem kopumā.

7. Izņēmuma gadījumā, ja Saeima tā nolēmusi, deputātu var ievēlēt komisijā, neievērojot šā paziņojuma 2.—4.punkta noteikumus.

8. Par to deputātu ievēlēšanu komisijās, kuri nepieder pie frakcijām, lemj Saeima.

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

 

 

Rīgā 2002.gada 11.novembrī