Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanos Eiropas savienības vadītajā militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā

 

 

 

Lēmumprojekts

 

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanos
Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā
Bosnijā un Hercegovinā

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta pirmo daļu atļaut Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienībai līdz Eiropas Savienības Padomes lēmuma "Padomes Vienotā rīcība 2004/570/KĀDP (2004.gada 12.jūlijs) par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā" 17.panta 2.punktā paredzētajā Eiropas Padomes lēmumā noteiktajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.februārim piedalīties Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā daudznacionālo operatīvo spēku "Ziemeļi" sastāvā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 


Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmumprojektam “Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku  vienības piedalīšanos Eiropas Savienības vadītajā   militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā  daudznacionālo operatīvo spēku „Ziemeļi” sastāvā ”

 

Latvijas Nacionālo bruņotie spēku (NBS)  vienības kopš 1998.gada aktīvi ir piedalījušās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes pieņemto rezolūciju, kas attiecas uz situāciju Bosnijā un Hercegovinā, izpildē. Visus šos gadus (1998-2003) ANO Drošības padome, izvērtējot sniegtos ziņojumus,  ir lēmusi par daudznacionālo stabilizācijas spēku (SFOR) klātbūtnes nepieciešamību vēl vismaz uz 12 mēnešiem. Šādi  ANO Drošības padome lēma līdz 2004. gadam, kad   9.jūlijā tika pieņemta rezolūcija Nr.1551, ar kuru noteikts, ka SFOR misija  beigsies 2004.gada decembrī. Vienlaikus rezolūcijas 10.punktā tiek norādīts, ka ANO atbalsta Eiropas Savienības centienus uzsākt Eiropas Savienības misiju Bosnijā un Hercegovinā (iekļaujot militāro komponentu), sākot ar 2004.gada decembri. Eiropas Savienība, saņēmusi ANO atbalstu, 2004. gada 12.jūlijā  pieņēma Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP (Council Joint Action 2004/570/CFSP) par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā. Saskaņā ar Kopējās rīcības 17.panta 2.punktu operācija turpināsies tik ilgi, kamēr Eiropas Padome nebūs lēmusi par tās izbeigšanu. Taču saskaņā ar Vienotās  rīcības 16.panta 2.punktu Eiropas Padomei ne vēlāk kā 2005.gada 31.decembrī ir jānovērtē operācijas turpināšana.

Latvijas NBS vienība ir uzaicināta piedalīties Eiropas Savienības militārajā operācijā daudznacionālo operatīvo spēku „Ziemeļi” sastāvā, kurā piedalās šādas valstis: Austrija, Somija, Beļģija, Čehija, Grieķija, Polija, Portugāle, Slovēnija, Zviedrija un Turcija.  Līdz ar to, lai NBS vienība varētu  piedalīties Eiropas Savienības militārajā  operācijā, saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”  ir nepieciešams Saeimas lēmums.

NBS līdzdalība operācijā Bosnijā un Hercegovinā notiks Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

 

Valsts sekretārs                                                                      E.Rinkēvičs                         

                 

10.12.2004.  08:20

269

S.Zaharova, tālr.7335243

Signe.zaharova@mod.gov.lv;