2004

2004. gada             decembrī   Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā lēmuma projektus:

‘’Par A.Strupules apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi’’;

‘’Par I.Reikmanes iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi’’;

‘’Par I.Bērziņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi’’.

 

 

 

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                        M.Segliņš

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Projekts

 

 

 

 

 

 

Par I.Reikmanes iecelšanu par Rīgas pilsētas

Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi

 

 

 

Iecelt Ievu Reikmani par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.