2004

2004. gada             decembrī   Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā lēmuma projektus:

‘’Par A.Strupules apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi’’;

‘’Par I.Reikmanes iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi’’;

‘’Par I.Bērziņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi’’.

 

 

 

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                        M.Segliņš

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

 

Par A.Strupules apstiprināšanu par

Alūksnes rajona tiesas tiesnesi

 

 

 

Apstiprināt Antru Strupuli par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi.