2003

 

2004. gada             novembrī    Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā lēmuma projektu:

 ‘’Par M.Pudules – Indānes atbrīvošanu no Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata’’.

 

 

Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                        M.Segliņš

 

 

 


                

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par M.Pudules - Indānes atbrīvošanu no Ventspils

zemesgrāmatu nodaļas  tiesneša amata

 

Atbrīvot Mariku Puduli – Indāni no Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.