2003

2004. gada             novembrī    Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā lēmuma projektu:

 ‘’Par Dz.Zitmanes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata’’.

 

 

Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                        M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 


                

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par Dz.Zitmanes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas

zemesgrāmatu nodaļas  tiesneša amata

 

Ar šā gada 17. novembri atbrīvot Dzintru Zitmani no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.