Lēmuma projekts

Lēmuma projekts

 

Par steidzamības atcelšanu likumprojektam

“Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā”

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj atcelt steidzamību likumprojektam “Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (reģ. nr. 936).