Lēmumprojekts

Lēmumprojekts

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku

vienības dalībai NATO vadītajos daudznacionālajos

stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta pirmo daļu pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2004.gada 9.jūlija rezolūcijas nr.1551 11.punktā paredzēto pilnvaru laiku.

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmuma

“Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanos NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā” projektam

Latvijas Nacionālo bruņotie spēku (NBS) vienības kopš 1998.gada aktīvi ir piedalījušās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes pieņemto rezolūciju, kas attiecas uz situāciju Bosnijā un Hercegovinā, izpildē.

Visus šos gadus (1998-2003) ANO Drošības padome, izvērtējot sniegtos ziņojumus, ir lēmusi par daudznacionālo stabilizācijas spēku (SFOR) klātbūtnes nepieciešamību vēl vismaz uz 12 mēnešiem. ANO Drošības padome 2004.gada 9.jūlijā pieņēma rezolūciju Nr. 1551, kurā pausts nodoms pabeigt misiju līdz 2004.gada 31.decembrim. Latvijas NBS vienības līdzdalību SFOR pārstāv viens pārstāvis.

Saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” lēmumu par Latvijas NBS līdzdalību miera uzturēšanas un miera nodrošināšanas operācijās pieņem Saeima.

Līdz ar to, lai turpinātu Latvijas NBS vienības līdzdalību SFOR, ir nepieciešams jauns Saeimas lēmums, kas pagarinātu Latvijas NBS vienības pilnvaras uz ANO Drošības padomes 09.07.2004. rezolūcijā Nr.1551 noteikto laiku.

NBS līdzdalība SFOR notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

 

 

Valsts sekretārs E.Rinkēvičs

 

 

 

 

05.10.2004. 09:13

176

I.Grinberga

ilze.grinberga@mod.gov.lv;

tālr: 7335169