2004

 

 

 

 

 

 

 

 

2004. gada ____. jūnijā

Nr.________________

Saeimas Prezidijam

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā sekojošus lēmumu projektus:

“Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ. nr. 699) 2. lasījumam”,

“Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Sodu reģistra likumā” (reģ. nr. 697) 2. lasījumam”,

“Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ. nr. 696) 2. lasījumam”.

Pielikumā: minēto lēmumu projektu teksts uz 3 lpp.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš

Projekts

 

 

 

 

 

 

Lēmums

“Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ. nr. 699) 2. lasījumam”.

Saeima nolemj:

pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ. nr. 699) 2. lasījumam līdz 2004. gada 1. oktobrim.