LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 7087318 fax 7087317

 

2004.gada 27.maijâ

Nr.9/2 – 6 - 2

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā sekojošu lēmuma projektu izskatīšanu:

Lēmuma projekti sagatavoti saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 31.pantu un balstoties uz Latvijas Bankas prezidenta vēstuli, ievērojot likuma “Par Latvijas Banku” 22.panta otrajā daļā noteikto kārtību.

Augstākminētie lēmuma projekti tika izskatīti 25.maija komisijas sēdē. Apspriežot jautājumu, komisija nolēma:

atbalstīt Harija Buša, Leonīda Gricenko, Arvila Sautiņa un Aivara Skopiņa apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekļiem.

Pielikumā: 1. Lēmuma projekti – 4 lpp.

2. Saeimas sekretāra biedra A.Bartaševiča vēstules kopija – 1lpp.

3. Latvijas Bankas prezidenta vēstules kopija – 7 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs G.Bērziņš

Projekts

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par Leonīda Gricenko apstiprināšanu par Latvijas Bankas

padomes locekli

 

 

Apstiprināt Leonīdu Gricenko par Latvijas Bankas padomes locekli.

 

 

Lēmums stājas spēkā 2004.gada 2.jūlijā.