Par Latvijas NBS apakšvienību dalību ANo pretterorosma operācijā Afganistānā Vācijas Federatīvās Republikas kontinganta sastāvā

Lēmumprojekts

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas
Starptautisko drošības atbalsta spēku Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta pirmo daļu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2002.gada 27.novembra rezolūcijas Nr.1444 1.punktā paredzēto pilnvaru laiku nosūtītas dalībai operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku Nīderlandes Karalistes kontingenta sastāvā, turpināt dienestu Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā.

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

iekšlietu ministrs

M.Gulbis

 

 

 

 

Resolution 1444 (2002)

Adopted by the Security Council at its 4651st meeting, on

27 November 2002

The Security Council,

Reaffirming its previous resolutions on Afghanistan, in particular its

resolutions 1386 (2001) of 20 December 2001 and 1413 (2002) of 23 May 2002,

Reaffirming also its strong commitment to the sovereignty, independence,

territorial integrity and national unity of Afghanistan,

Supporting international efforts to root out terrorism, in keeping with the

Charter of the United Nations, and reaffirming also its resolutions 1368 (2001) of 12 September 2001 and 1373 (2001) of 28 September 2001,

Recognizing that the responsibility for providing security and law and order throughout the country resides with the Afghans themselves, welcoming in this respect the efforts of the Afghan Transitional Authority to establish fully representative, professional and multi-ethnic army and police forces, and welcoming also the cooperation of the Afghan Transitional Authority with the International Security Assistance Force,

Expressing its appreciation to Turkey for taking over the lead from the United Kingdom in organizing and commanding the International Security Assistance Force from 20 June 2002, and recognizing with gratitude the contributions of many nations to the International Security Assistance Force,

Welcoming the joint letter from the Foreign Minister of Germany and the

Foreign Minister of the Netherlands to the Secretary-General of 21 November 2002 (S/2002/1296, annex) expressing the willingness of Germany and the Netherlands to jointly assume from Turkey the lead in commanding the International Security Assistance Force, and anticipating offers in due course to succeed Germany and the Netherlands in leading that command,

Recalling the letter dated 19 December 2001 from Dr. Abdullah Abdullah tothe President of the Security Council (S/2001/1223),

Determining that the situation in Afghanistan still constitutes a threat to

international peace and security,

Determined to ensure the full implementation of the mandate of the

International Security Assistance Force, in consultation with the Afghan

Transitional Authority and its successors established by the Bonn Agreement,

Acting for these reasons under Chapter VII of the Charter of the United

Nations,

1. Decides to extend the authorization, for a period of one year beyond 20

December 2002, of the International Security Assistance Force, as defined in

resolution 1386 (2001);

2. Authorizes the Member States participating in the International Security

Assistance Force to take all necessary measures to fulfil the mandate of the International Security Assistance Force;

3. Calls upon Member States to contribute personnel, equipment and other

resources to the International Security Assistance Force, and to make contributions to the Trust Fund established pursuant to resolution 1386 (2001);

4. Requests the leadership of the International Security Assistance Force to provide quarterly reports on implementation of its mandate, through the Secretary-General;

5. Decides to remain seized of the matter.

Aizsardzības ministra vietā iekšlietu ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā persona

M.Gulbis

A.Brencāns

S.Araslanova

I.Rate

M.Liberts

 

      1. 11:24

479

M.Liberts; 7335216

maris.liberts@mod.gov.lv

 

 

 

Neoficiāls tulkojums

izraksts

Apvienotās Nācijas

Drošības Padome

Rezolūcija 1444 (2002)

Apstiprināta 2002.gada 27.novembra Drošības padomes 4651.sanāksmē

“Drošības padome,..

darbojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtu VII.nodaļu,

1. Nolēma pagarināt, sākot no 2002.gada 20.decembra, uz vienu gadu 1386.rezolūcijā (2001) noteiktās Starptautisko drošības atbalsta spēku pilnvaras.”

 

Aizsardzības ministra vietā iekšlietu ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā persona

M.Gulbis

A.Brencāns

S.Araslanova

I.Rate

M.Liberts

 

 

18.08.03. 11:27

75

M.Liberts

maris.liberts @mod.gov.lv ; 7335216

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas paziņojuma “Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību operācijā Afganistānā Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā” projektam

ANO Drošības padome 2002.gada 27.novembrī pieņēma rezolūciju Nr.1444 par situāciju Afganistānā. Rezolūcija pagarina Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) mandātu uz vienu gadu sākot no 2002.gada 20.decembra.

Saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” lēmumu par Latvijas NBS līdzdalību miera nodrošināšanas operācijās pieņem Saeima. Saeima šā gada 6.februāra sēdē pieņēma lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalību operācijā Afganistānā ANO Starptautisko drošības atbalsta spēku Nīderlandes kontingenta sastāvā uz ANO Drošības padomes 2002.gada 27.novembra rezolūcijas Nr.1444 1.punktā paredzēto pilnvaru laiku. Taču Latvijas Nacionālie bruņotie spēki līdz ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr.1444 noteiktā termiņa beigām tiek iesaistīti Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā. Līdz ar to, pamatojoties uz LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”, kas nosaka, ka lēmumu par Latvijas NBS līdzdalību miera nodrošināšanas operācijās pieņem Saeima, ir nepieciešams pieņemt jaunu Saeimas lēmumu.

Latvijas kontingenta rotācijas periods ir 6 mēneši. Aptuvenas izmaksas vienas rotācijas periodā - 260 000 LVL. NBS vienības līdzdalība ISAF notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

Aizsardzības ministra vietā

iekšlietu ministrs M.Gulbis

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā persona

A.Brencāns

S.Araslanova

I.Rate

M.Liberts

18.08.03. 11:10

218

M.Liberts

maris.liberts @mod.gov.lv ; 7335216