Projekts

Projekts

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

 

Uzdot zemkopības ministram līdz 2003. gada 15. septembrim apkopot Latvijas lauksaimniekiem radušos zaudējumus un Ministru Kabinetam 2003. gada 16. septembrī lemt par kompensāciju piešķiršanu lauksaimniekiem.