Lēmumprojekts

Lēmumprojekts

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos

Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Maķedonijā


Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 1.panta pirmās daļas 1.punktu un 5.panta pirmo daļu nosūtīt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Maķedonijā uz laikposmu līdz 2003.gada 31.decembrim saskaņā ar Eiropas Savienības padomes 2003.gada 27.janvāra kopīgajā rīcībā Nr.2003/92/CFSP paredzētajiem noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Ģ.V.Kristovskis

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas paziņojuma “Par Latvijas NBS apakšvienības dalību ES vadītajā militārajā operācijā Maķedonijā” projektam

Eiropas Savienības padome 2003.gada 27.janvārī pieņēma kopīgo rīcību 2003/92/ CFSP par Eiropas Savienības vadīto starptautisko operāciju bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā. Kopīgā rīcība nosaka, ka operāciju “Allied Harmony”, ko iepriekš vadīja NATO, savā vadībā pārņem Eiropas Savienība, un pauž nostāju, ka Trešajām valstīm, kuras ir uzaicinātas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm šajā operācijā vajadzētu piedalīties.

Latvija ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties, ir apstiprinātas 2 vietas Latvijas NBS militārpersonām.

Saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” lēmumu par Latvijas NBS līdzdalību miera uzturēšanas operācijās pieņem Saeima. Līdz ar to, lai Latvijas NBS vienības būtu tiesīgas piedalīties ES vadītajā operācijā Maķedonijā, ir nepieciešams attiecīgais Saeimas lēmums.

Latvijas NBS militārpersonu līdzdalība starptautiskajā operācijā notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

Ģ.V.Kristovskis

E.Rinkēvičs

R.Raudzeps

I.Rate

S.Zaharova

31.03.2003. 15:29

167

S.Zaharova

Tālr.7335243;

Signe.Zaharova@mod.gov.lv