Projekts

Projekts

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

Par V.Pužules apstiprināšanu par Balvu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

Apstiprināt Viju Pužuli par Balvu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.