Projekts

Projekts

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

Par A.Ozola apstiprināšanu par Talsu zemesgrāmatu

nodaļas tiesnesi

Apstiprināt Andri Ozolu par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.