Projekts

Projekts

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

Par B.Margēvičas apstiprināšanu par Jelgavas

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

Apstiprināt Birutu Margēviču par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.