Projekts

Projekts

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

Par I.Maklakovas apstiprināšanu par Rīgas

apgabaltiesas tiesnesi

Apstiprināt Ivetu Maklakovu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata.