2003

2003. gada 1. aprīlī Nr.9/10-30

Saeimas Prezidijam

Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu

“Par 8. Saeimas deputāta Dzintara Ābiķa saukšanu pie administratīvās atbildības”.

 

Pielikumā : 1) Saeimas lēmuma projekts uz 1lpp.

2) Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas pārvaldes iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 11 lapām.

 

 

 

Mandātu un iesniegumu

komisijas sekretārs J.Strazdiņš

 

 

Projekts

SAEIMAS LĒMUMS

Par piekrišanu Saeimas deputāta Dzintara Ābiķa saukšanai

pie administratīvās atbildības

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas pārvaldes iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu

 

Latvijas Republikas Saeima n o l e m j :

 

Piekrist 8. Saeimas deputāta Dzintara Ābiķa saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.

 

 

Saeimas priekšsēdētāja