Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta “Grozījumi likumā ”Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” (Reģ. nr. 80, dok. nr. 168) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija minēto likumprojektu izskatīja šā gada 15. janvāra sēdē, atbalstīja to un lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda "sabiedrību" ar vārdiem "un apdrošināšanas brokeru sabiedrību".

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.