17

17.12.2002

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums Robežsardzes likumā" (reģ.nr.76) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 161.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 161.nr.) šādu grozījumu:

46.pants. Sociālās garantijas robežsargiem

(1) Robežsargs ir pakļauts obligātajai valsts apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izslēgt 46.panta pirmo daļu.

1

Deputāts J.Dalbiņš

Izteikt 46.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Robežsargs ir pakļauts obligātajai valsts apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

(saglabāt spēkā esošo redakciju)

Neatbalstīt

Izslēgt 46.panta pirmo daļu.

   

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.