Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par policiju"” (reģ.nr.73) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 161.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 161.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

23.pants. Policijas darbinieka darbības garantijas

Policijas darbinieks ir pakļauts obligātajai valsts apdrošināšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2. Izslēgt 23.panta sesto daļu.

1

Deputāts J.Dalbiņš

Papildināt likuma 23.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Policijas darbinieks ir pakļauts obligātajai valsts apdrošināšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

2. Izslēgt 23.panta sesto daļu.

   

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.