17

17.12.2002

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (reģ.nr.72) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 165.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 165.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

48.pants. Ierēdņa apdrošināšana un veselības aprūpe

(1) Ierēdnis ir pakļauts obligātajai apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Ierēdnis ir tiesīgs saņemt bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumu minimumu.

2. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Ierēdņa veselības aprūpe

Ierēdnis ir tiesīgs saņemt bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumu minimumu."

1

Deputāts J.Dalbiņš

Papildināt likuma 48.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Ierēdnis ir pakļauts obligātajai apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

2. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Ierēdņa veselības aprūpe

Ierēdnis ir tiesīgs saņemt bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumu minimumu."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

         
 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.