17

17.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Militārā dienesta likumā""(reģ.nr.70) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

54.pants. Tiesības saņemt reprezentācijas līdzekļus

Līdzekļus reprezentācijas izdevumu segšanai komandieri (priekšnieki) saņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

2. Izslēgt 54.pantu.

     

2. Izslēgt 54.pantu.

59.pants. Atvaļināto karavīru sociālās garantijas

(3) Maksimālā vecuma sasniegšanas dēļ no aktīvā dienesta atvaļinātu karavīru, ja viņa izdienas stāžs nav mazāks par 35 gadiem vai atvaļināšana notikusi ievainojuma (sakropļojuma) vai slimības dēļ, kas iegūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumu, nāves gadījumā, kas nav saistīts ar šā likuma 52.panta desmitajā daļā minētajiem apstākļiem, miera laikā apbedī par valsts līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Izslēgt 59.panta trešo daļu.

1

 

 

2

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Deputāts J.Dalbiņš

Papildināt 59.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Maksimālā vecuma sasniegšanas dēļ no aktīvā dienesta atvaļinātu karavīru, ja viņa izdienas stāžs nav mazāks par 35 gadiem vai atvaļināšana notikusi ievainojuma (sakropļojuma) vai slimības dēļ, kas iegūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumu, nāves gadījumā, kas nav saistīts ar šā likuma 52.panta desmitajā daļā minētajiem apstākļiem, miera laikā apbedī par valsts līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Atbalstit

 

 

Daļēji atbalstīt 1.priekš-likumā

 

Pārejas noteikumi

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1996.gada 21.maija noteikumi nr.177 “Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku militārpersonu mantisko apgādi”;

2) Ministru kabineta 1998.gada 7.aprīļa noteikumi nr.124 “Noteikumi par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru atalgojumu”;

3) Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi nr.147 “Noteikumi par karavīru uzturdevām”.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

4. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā vārdus "sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2003.gada 31.decembrim".

     

3. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā vārdus "sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2003.gada 31.decembrim".

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.