Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2001, 15., 24.nr.) šādus grozījumus:

3.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā punktā skaitli "16500" ar skaitli "19800";

aizstāt pirmās daļas otrajā punktā skaitli "4000" ar skaitli "4800".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Analizējot 2003. gada azartspēļu nodokļa prognozi var secināt, ka ir iespējams palielināt budžeta ieņēmumus, 20% apmērā paaugstinot nodokli par azartspēļu iekārtām – ruletes, kāršu un kauliņu spēles galdiem.

Grozījumi likumā sagatavoti pamatojoties uz Ministru kabineta 2002. gada 19. novembra sēdē nolemto (prot. Nr. 50, § 12), lai palielinātu valsts speciālā budžeta ieņēmumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Grozījumu mērķis ir azartspēļu nodokļa palielināšana ruletes, kāršu un kauliņu spēles galdiem, lai attiecīgi par 250 570 Ls palielinātu speciāla budžeta ieņēmumus.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Palielinot azartspēļu nodokli ruletes, kāršu un kauliņu galdiem var samazināties tās summas, kuras uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) varētu novirzīt biznesa attīstībai, kā arī minēto iekārtu skaits. Samazinot iekārtu skaitu var arī samazināties azartspēļu biznesā nodarbināto skaits (piemēram, krupjē). Nav prognozējams ruletes un kāršu spēļu dalības likmju paaugstinājums. Paaugstinot nodokļa likmi konkurētspējīgāki būs tie uzņēmumi, kuriem pieder ne tikai ruletes un kāršu spēles galdi, bet arī azartspēļu automāti.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Normatīvais akts varētu negatīvi ietekmēt azartspēļu organizēšanu un rīkošanu, konkrētāk - kazino darbību. No nodokļa palielinājuma iegūtās summas veidos papildu finansējumu Kultūrkapitāla fondam un Latvijas Olimpiskajai komitejai, to darbības nodrošināšanai, tādejādi pozitīvi ietekmējot kultūras un sporta attīstību.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīva akta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša un minimāla, jo varētu iespaidot tikai to personu dzīves līmeni, kas ir nodarbināti azartspēļu organizēšanas un rīkošanas sfērā.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2002

 2003

2004

 2005

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 -

250,57, kas tiks ieskaitīti speciālajā budžetā

250,57, kas tiks ieskaitīti speciālajā budžetā

250,57, kas tiks ieskaitīti speciālajā budžetā

250,57, kas tiks ieskaitīti speciālajā budžetā

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 -

-

 -

-

-

3. Finansiālā ietekme

 -

+ 250,57

Palielinot azartspēļu nodokli par ruletes un karšu spēles galdiem par 20% – no 16,5 uz 19,8 par vienu ruletes spēles galdu un no 4 uz 4,8 par vienu karšu spēles galdu, ja nemainās galdu skaits, budžetā papildus var iegūt 99,6 par ruletes spēles galdiem un 150,97 par karšu spēles galdiem – kopā par 250,57 vairāk.

 + 250,57

 + 250,57

 + 250,57

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi izdevumu finansēšanai

 -

-

 -

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 -

-

-

-

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Konsultācijas nav notikušas.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Jaunas institūcijas netiek izveidotas, rezultātu sasniegs, izmantojot jau esošās institūcijas, konkrēti Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, kas sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par uzstādīto azartspēļu iekārtu skaitu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Ar masu mēdiju – preses, televīzijas un Interneta palīdzību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Finanšu ministrs V. Dombrovskis

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

V. Andrējeva

E. Strazdiņa

M. Radeiko

L. Vucēne

02.12.2002. 13:20

658

L. Vucēne

7094331, licences@delfi.lv