Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 10. decembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.63) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Mellupe

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

166.20 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuri nav slēgtā iepakojumā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuru daudzums cigarešu paciņā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas,  –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – naudas sodu līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot nosacījumu par to realizācijas cenu vai neievērojot citus normatīvajos aktos noteiktos realizācijas nosacījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.