2003

2003. gada 9. janvārī

Nr. 9/1- 57

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi” /dok.nr. 21; reģ.nr. 11 /;

2) Likumprojekts ”Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām” /dok.nr. 103; reģ.nr. 55 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lpp.

 

Ar cieņu,

 

Guntis Bērziņš

 

 

 

Ārlietu komisijas sekretārs

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

 

 1. pants. Grozījumi 1996. gada 10.jūlijā Rīgā parakstītajā Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 20.nr.) (turpmāk – grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.
 2.  

 3. pants. Grozījumi tiek izdarīti, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1. pantā minētā nolīguma 10. panta otro daļu.
 4.  

 5. pants. Ārlietu ministrija nosūta Igaunijas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu:
 6. papildināt šā likuma 1. pantā minētā nolīguma 1. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  “Šā panta pirmajā daļā minēto personu pārvietošanās un viņām piederošo vai viņu rīcībā esošo transporta līdzekļu ar reģistrācijas masu līdz 3500 kilogramiem pārvešana pāri valsts robežai ( bez preču pakļaušanas muitas procedūrai ) notiek valsts robežas pārejas punktā:

  Valka- 1- Valga-3”;

  izslēgt 2. pantā vārdus “Valka –1- Valga-3”.

   

 7. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
 8.  

 9. pants. Grozījumi stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par nepieciešamo iekšējo procedūru izpildi, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________________.