2003

2003. gada 9. janvārī

Nr. 9/1- 58

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību ” /reģ.nr. 37; dok.nr. 83;85 /;

2) Likumprojekts “Par 1961. gada 21. aprīļa Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu” / reģ.nr. 51; dok.nr. 83;99 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Par 1961. gada 21. aprīļa Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

pr

nr

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Par 1961. gada 21. aprīļa Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu

1.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izslēgt likumprojekta nosaukumā vārdus “1961. gada 21. aprīļa”

Atbalstīt.

Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu

1.pants. 1961. gada 21. aprīļa Eiropas konvencija par Starptautisko komercšķīrējtiesu (turpmāk- Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

     

1.pants. 1961. gada 21. aprīļa Eiropas konvencija par Starptautisko komercšķīrējtiesu (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Saskaņā ar Konvencijas

2. panta 2. punktu Konvencijas 2. panta 1. punkta tiesības netiek piemērotas valsts un pašvaldību iestādēm.

2.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Aizstāt 2. pantā vārdus “2. panta 1. punkta tiesības netiek piemērotas” ar vārdiem “2. panta 1. punkts netiek piemērots attiecībā uz ”.

Atbalstīt.

2. pants. Saskaņā ar Konvencijas 2. panta 2. punktu Konvencijas 2. panta 1. punkts netiek piemērots attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 10. panta 6. punktu institūcija, kas veic Konvencijas 4. pantā minētās funkcijas Latvijas Republikā, ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

3.

/Juridiskā biroja priekšlikums /

Aizstāt 3. pantā vārdus “Latvijas Republikā ” ar vārdu “ Latvijā”.

Atbalstīt.

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 10. panta 6. punktu institūcija, kas veic Konvencijas

4. pantā minētās funkcijas Latvijā, ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

4. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

     

4. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

     

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada _________________________.