Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Valsts civildienesta likumā

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.) grozījumu un papildināt 3.panta otro daļu aiz vārda "pārvaldē" ar vārdiem "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.maijā.