Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu

 

 

 

1. pants. 2000. gada 14. jūlijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Austrālijas līgums par izdošanu ( turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 16. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ______________.